Herkes nefes alırken, konuşurken, öksürürken veya hapşırırken aerosol adı verilen küçük su damlacıkları bırakır. Mikroskobik damlacıklar yaklaşık %97 su ve %3 çözünmüş maddeler - tuzlar, proteinler ve çok sayıda başka maddeden oluşur.

Normal şartlar altında "paylaştığımız hava" ya yapılan bu kişisel katkının bizim üzerimize negatif bir etkisi yoktur. Bununla birlikte, bir kişinin solunum yolunda viral veya bakteriyel enfeksiyonu olduğunda, soluması sırasında dışarı verdiği hava zararlı, bulaşıcı mikroplar içerecektir. Havaya yayıldıktan sonra, bu zararlı mikroplar, doğrudan inhalasyon yoluyla veya bir yüzeye birikme ve müteakip dokunma teması yoluyla diğer insanları enfekte edebilir.

Havadaki nem düzeyi havadaki mikropların iletiminde önemli bir faktördür.

Bağıl nem düzeyi %40'ın altındaki kuru ortamlarda, dışarı atılan damlacıklar buharlaşma yoluyla nem içeriğini hızla kaybeder. Nem içeriğinin azalmasıyla küçülen damlacıklar daha uzun süre havada asılı kalabilir ve böylece ortam havasında yüzebilecekleri toplam süre artar.

Damlacıkların su kaybı da damlacık yapısını kristalize bir katı hale getirir. Bu uçuşan kapsüllerde korunmuş virüsler ve bakteriler bulaşıcı kalırlar ve diğer insanlara bulaşma potansiyelleri daha yüksektir.

%40 Bağıl Nem'in üzerindeki bir atmosferde, dışarı atılan damlacıklar nem içeriğini korur, daha ağırdır ve havada daha kısa süre kalabilir. Ayrıca, geri kalan havadaki damlacıklar içindeki çözünmüş tuzların varlığı mikroplar için bulaşıcı doğalarını ve sağlık için oluşturdukları riski azaltan bir ortam yaratır.

%40'ın üzerindeki bağıl nem düzeyi havadaki mikrop miktarını azaltarak ve bulaşıcı yeteneklerini engelleyerek havadaki enfeksiyonla mücadele eder.

Nefes alma, konuşma, öksürme veya hapşırma sırasında atılan 4 mikrondan küçük damlacıklar saatlerce havada kalabilir ve bulaşıcı olabilir.

%40'ın üzerinde bağıl neme sahip ortam havasındaki bulaşıcı damlacıklarda bulunan aşırı doymuş çözünen madde mikropları etkisiz hale getirir ve bizi enfeksiyonlardan korur. Su içeren damlacıklar daha düşük nemli ortamlara göre daha hızlı yere ulaşır ve daha kısa "havada yüzme" süresine sahiptir.

%40'ın altındaki bağıl neme sahip ortamdaki bulaşıcı damlacıklar su içeriğini kaybeder ve “kuru aerosol” haline gelir. Mikroplar çözünen maddelerin kuru yapılarına katılır, korunur ve daha uzun süre bulaşıcı kalır. "Havada yüzme" süresi ve mikrop sayısı, %40'tan yüksek bağıl nemli ortamlara kıyasla artar.

Nem ve hava yoluyla enfeksiyon ile ilgili bilimsel kanıtlar