Yayın Tarihi: Eylül 2018 | PLOS ONE, doi.org/10.1371/journal.pone.0204337

Gribe (İnfluenza A) İlaçsız Bir Müdahale Olarak Nemlendirme

Jennifer M. Reiman ve ark. 2018


Amaç

Bu çalışma, kış aylarında sınıf ortamlarının nemlendirilmesinin grip virüsünün hayatta kalmasını ve bulaşmasını azaltıp azaltamayacağını araştırdı.

Yöntem

Araştırmacılar, dört okul öncesi sınıftaki havayı ve yüzeyleri influenza A virüsünün varlığı ve bulaşıcılık seviyesi (enfekte etme yeteneği) açısından izlediler. İki nemlendirilmiş ve iki nemlendirilmemiş sınıftan alınan sonuçları karşılaştırdılar. Çalışma süresi boyunca, odalardaki havadan ve yüzeylerden 650 ölçüm alınmıştır.

Hava örnekleyicileri, daha sonra laboratuarda analiz edilmek üzere sınıflara getirildi ve havadaki parçacıkları topladı. Ortamdaki oyun öğeleri kağıda sarıldı. Bu sargılar daha sonra çıkarıldı ve araştırmacıların ele alınan nesneleri belirlemelerini sağlamak için üzerlerindeki parmak izleri alındı. Bunlar daha sonra infleunza A için de analiz edildi.

Ocak-Mart 2016 arasındaki çalışma dönemi boyunca öğrenci devamsızlığı izlendi.

Bulgular

  • Nemlendirilmiş sınıflarda, nemlendirilmemiş sınıflara oranla, hem hava örneklerinde (% 36 daha az) hem de yüzey örneklerinde (% 19 daha az) influenza A virüsü pozitif örnekleri önemli ölçüde daha azdı.

  • Diğer hücreleri (bir petri kabında) enfekte etme yetenekleri açısından test edilen pozitif örneklerden nemlendirilmiş sınıflardan alınanların sadece %17'si bulaşıcı iken nemlendirilmemiş sınıflardan alınanların %48'inin bulaşıcı olduğu görüldü.

  • Çalışma döneminde, nemlendirilmiş sınıflara göre nemlendirilmemiş sınıflarda 2.3 kat daha fazla çocuk grip hastalıklarından dolayı okulda yoktu. Diğer hastalıklar nedeniyle olan devamsızlıklar hem nemlendirilmiş hem de nemlendirilmemiş sınıflarda aynı düzeydeydi.

Sonuç

Sonuçlar, bilinçli nemlendirmenin okul ortamında influenza A virüs aktivitesini azaltabileceği hipotezini kuvvetle desteklemektedir. Bu, nemlendirmenin grip veya diğer viral salgınlar için ölçeklenebilir ilaçsız bir müdahale olarak hizmet edebileceğini öne süren ilk ileriye dönük çalışmadır.

Bilimsel çalışmalar ana menüye git 

Jennifer M. Reiman, PhD, Mayo Clinic

“Bu gerçekten heyecan verici bir veri çünkü nemlendirilmiş odada havada gördüğümüz grip miktarını azalttığımızı görüyoruz, bu da gribin bulaşmadaki ana yoludur ve ayrıca yüzeyler de ikincil yol.”


Grip virüsünün havadaki ve yüzeylerdeki varlığı ve bulaşıcılığı, hem nemlendirilmiş hem de nemlendirilmemiş sınıflarda izlendi


Uzman görüşü...

Dr.med. Walter Hugentobler

Bu çalışma, gerçek dünyadaki bir ortamda önceki birçok laboratuvar çalışmasından elde ettiklerimizi tekrar göstermektedir. Nemin viral enfeksiyonu azaltmada olumlu etkisi.

Soğuk, kuru kış aylarında okullar, hastaneler ve ofisler gibi kamu binalarımızı nemlendirecek olsaydık, toplum grip gibi solunum yolu virüslerinin mevsimsel yükselişini önemli ölçüde azaltabilirdi.


Nem ve sağlık ile ilgili diğer bilimsel çalışmalar