Yayın tarihi: Mart 2010 | DOI: 10.1128/AEM.02291-09

Hava Sıcaklığı ve Bağıl Nemin Koronavirüsün Yüzeyler Üzerindeki Sağ kalımı Üzerine Etkileri

Lisa M. Casanova, Soyoung Jeon, William A. Rutala, David J. Weber, Mark D. Sobsey


Amaç

Bu çalışma, SARS-CoV'ye benzer nitelikte iki koronavirüs üzerindeki hava sıcaklığı ve nemin etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. SARS-CoV'un incelenmesi, özel olarak eğitilmiş personel ve biyogüvenlik seviyesi 4 olan laboratuvar muhafaza koşulları gerektirir. Bu virüsü incelemekte önemli zorluklar olduğundan, benzer “vekil” virüslerin kullanımı, koronavirüslerin hayatta kalması ve sürekliliğinin daha iyi anlaşılmasına ve SARS-CoV gibi virüsler için bulaşma ve kontrol önlemleri riskine ilişkin potansiyel kavrayışa izin verir.

Çalışmada kullanılan hayvan koronavirüsleri bulaşıcı gastroenterit virüsü (TGEV) ve fare hepatit virüsüdür (MHV).

Yöntem

İnsan salgılarına benzeyen bir sıvı içine batırılarak bilinen sayıda virüsle aşılanan ince paslanmaz çelik kuponlar test yüzeyi olarak kullanıldı ve kapların içine kapatılmıştır. 4°C, 20°C ve 40°C'de, %20 RH, %50 RH ve %80 RH gibi dokuz değişik kombinasyondaki sıcaklık ve nem kontrollü ortam yaratılmıştır.

Farklı kontrollü koşullarda virüs inaktivasyon hızı, log10 olarak ifade edilen başlangıç virüs konsantrasyonuna (N0) kıyasla, t (Nt) zamanında viral plak analizleri (sitopatik bir etki yaratan virüs sayısı) ile ölçüldü. Örnekleme, farklı koşullar için değişen aralıklarla gerçekleştirilmiştir.

Sonuçlar

  • En yüksek virüs inaktivasyonu %50 bağıl nemde gerçekleşti.

  • En düşük virüs inaktivasyonu %20 bağıl nemde gerçekleşti.

  • İnaktivasyon, tüm nem seviyelerinde 20°C'de 4°C'de olduğundan daha hızlıydı.

  • Her iki virüs de 40°C'de 20°C'de olduğundan daha hızlı inaktive edildi.

  • İnaktivasyon ve bağıl nem arasındaki ilişki monotonik değildi ve düşük bağıl nemde (%20) ve yüksek bağıl nemde (%80) orta derecede neme (%50) göre daha fazla sağkalım veya daha büyük bir koruyucu etki vardı.

  • Paslanmaz çelik yüzeyler üzerinde biriken bulaşıcı virüs, %50 bağıl nemde (20°C) en az 3 gün boyunca ve %20 bağıl nemde 28 güne kadar aktif kalmaya devam 
    etti (-2 log10).

Çalışma, incelenen hayvan koronavirüslerinin (TGEV ve MHV), SARS-CoV ve diğer koronavirüsler gibi insan patojenik virüslerinin maruz kalma, bulaşma riski ve kontrol önlemlerini modellemek için konservatif vekiller olarak kullanılabileceğini öne sürmektedir.

Bilimsel çalışmalar ana menü

Coronavirus inactivation at different humidity and temperature

Coronavirus inactivation at different humidity and temperature

Inactivation of SARS Coronavirus–Surrogate TGEV at outdoor temperature 4°C and at different humidities 20% (black), 50% (blue), 80% (green)

Uzman görüşü

Dr.med. Walter Hugentobler

Bu çalışma, hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında orta düzeyde bir nemin sağlanmasının, koronavirüs bulaşma risklerini azaltmak için etkili bir önlem olacağını açıkça göstermektedir.

Her ne kadar bu çalışma SARS-CoV'yi (2002/2003'te SARS pandemisinin virüsü) kontrol etmek için potansiyel tedbirler hakkında fikir sahibi olmak için tasarlanmış olsa da, sonuçlar büyük olasılıkla genetik olarak SARS-CoV'ye çok yakın bir koronavirüs olan SARS-CoV-2 tarafından bulaşan COVID-19'un yayılması ile ilgilidir.

Düzenleyici kurumlar ve hastane tasarımcıları, bu çalışma gibi mevcut bilimi dikkate almalı ve nem kontrolünün yaygın olarak kullanılan bir enfeksiyon kontrol önlemi olarak kullanılmasına daha fazla önem vermelidir.

Nem ve sağlık ile ilgili diğer bilimsel çalışmalar