I think my workplace humidity is low. What should I do?

İşyerimdeki nem oranının düşük olduğunu düşünüyorum. Ne yapmalıyım?

İşyerindeki nem düzeyinin ne olduğunu nasıl öğrenebilirim?

Bir higrometre havadaki nem seviyesini ölçer ve bağıl nem oranını gösterir (%100 bağıl neme sahip hava, doymuş ve bünyesinde daha fazla nem tutamayan havadır).

İnsan sağlığı için optimum bağıl nem %40-60 aralığındadır.

Bir termo-higrometre (resimde) nemin yanı sıra sıcaklığı da ölçecektir.


İş yerinizdeki hiç kimse destek sağlayamıyorsa, yerel yönetiminizin çevre sağlığı hizmetleri size tavsiyelerde bulunabilir.

Bulunduğum ortamın nem oranını artırmak için ne yapmalıyım?

Düzenli olarak sıcaklık ve nem seviyelerini izleyin ve kaydedin. İç mekan neminin, ısıtmanın açık olduğu kış aylarında tipik olarak en düşük seviyede olacağını unutmayın.

Gözlerde ağrı, ciltte kaşıntı, dermatolojik şikayetler, sık elektro-statik şoklar veya solunum problemleri gibi semptomlardan muzdarip olup olmadıklarını öğrenmek için iş arkadaşlarınızla konuşun. Kendi başınıza sağlık sorunlarınız varsa, doktorunuzun kuru havanın neden olabileceğini veya şiddetlenebileceğini onaylamasını sağlamak da işvereninizi harekete geçmeye ikna etmeye yardımcı olabilir.

Nem oranınız sürekli olarak %40 Bağıl Nem altına düşüyorsa, bulgularınızı bölüm müdürünüzle görüşün. Sağlık ve güvenlik temsilcisi veya insan kaynakları müdürü ile konuyu ele alabilmelidirler. Araştırmalar muhtemelen iklimlendirme ekipmanının çalıştırılmasından sorumlu olan binanın tesis yöneticisini de kapsayacaktır.


Olası çözümler nelerdir?

1.000 m³'e kadar olan küçük hacimler için, saatte yaklaşık üç litre nemlendirme sağlayabilen mobil nemlendiriciler, nemi önerilen düzeye çıkarmak için yeterli olabilir.

Bundan daha büyük hacimler için veya daha kalıcı bir çözüm gerektiren alanlar için ticari bir nemlendirme sistemi düşünülmelidir. Bunlar, merkezi olarak kanallı bir klima sistemine veya doğrudan bir odanın atmosferine nem sağlayabilir. Tipik olarak bu sistemler nemi artırmak için buhar enjekte eder, ıslatılmış bir yüzeyden nemi buharlaştırır veya ince bir sis püskürtür.


Zaten bir nemlendiricimiz var mı?

Bir binanın nemlendirme sisteminin enerji tasarrufu için veya sadece bakıma ihtiyaç duyduğu için kapatılması alışılmadık bir durum değildir. Bina sakinleri genellikle nem seviyelerindeki düşüşü fark edemediklerinden ve maruz kaldıkları kuru hava semptomlarını düşük nemle ilişkilendiremediklerinden, nemlendiricinin devre dışı bırakılması bir şekilde fark edilmeyebilir.

Bir binanın tesis yöneticisi, durumu değerlendirip binanın nem seviyelerini yönetebilmek için herhangi bir imkan olup olmadığını tespit etmelidir. Mülkün kiralanması durumunda, gerekli nem düzeyi kira sözleşmesinin bir parçası olarak dahil edilmiş ise sözleşmeye uyulup uyulmadığını kontrol etmek faydalı olacaktır.

Bunlar da ilginizi çekebilir...