Tipik olarak yeni kesilmiş bir sığır ilk başta depolama sıcaklığına soğutulurken nem kaybından dolayı ağırlığı azalır. Soğutma prosesine bağlı olarak bu toplam ağırlığın %3’üne kadar olabilir. Nem kaybı esas olarak soğutma tesisinden gelen besleme havasının en düşük ve karkasın en yüksek sıcaklıkta olduğu soğutma prosesinin ilk safhalarında gerçekleşir.

Karkasın etrafındaki havanın nemini %90-95 Bağıl Neme artırarak etten nem kaybı azaltılır ve ağırlık kayıpları %1’den aza indirilebilir.

Soğutma prosesi sırasında tipik bir yarım sığır gövdesindeki yaklaşık 4 kg kaybı önleyebildiği için bunun mezbaha operasyon karlılığına anında bir etkisi olacaktır.

Azalan ağırlık kaybı yoluyla karlılığı artırmasının yanı sıra soğutma deposundaki daha yüksek nemlilik havanın termal iletkenliği artırır. Bu da karkasın depolama sıcaklığına daha hızlı erişmesine neden olarak karşılığında soğutma enerji maliyetlerini azaltır ve etteki mikrobiyal çoğalmayı baskılar. 

Mezbahalardaki Condair nemlendirmenin faydaları:

  • Soğutma ağırlık kayıplarını %3’ten %1’in altına indirilmesi

  • Karlılıkta anında artış

  • Karkastan ısı transferinde artma ve daha kısa soğutma döngü süresi

  • Daha hızlı soğutma sayesinde azaltılmış soğutma enerjisi maliyetleri

  • Daha hızlı soğutma sayesinde azalan mikrobiyal çoğalma

  • Tam güven için fazlasıyla hijyenik ürün tasarımı

  • Kapsamlı danışmanlık, tasarım, tedarik, kurulum, işletmeye alma, bakım ve yedek parça tedarik hizmetleri

Condair’in hayati öneme sahip nem kontrol imkanı sunduğu diğer endüstriler