Boya kabinlerinde düşük solvent oranı ve su bazlı boyaların yaygın olarak kullanılması, bu kabinlerde nemlendirmenin çok önemli olduğu anlamına gelmektedir. Su bazlı boyalar için %65-75 değerine kadar yüksek bağıl nem seviyeleri sıklıkla tercih edilir. Bu nem değerleri, aerosol evaporasyonu ve pigment agloremasyonunu önleyerek yüksek boya kalitesini, kalıcı boyama oranlarını ve erken kurumanın önlenmesini sağlar. Sprey veya evaporatif nemlendiriciler ekonomik olmalarından dolayı yaygın olarak kullanılırlar. Zaman zaman buharlı nemlendiriciler de daha ufak uygulamalar için kullanılmaktadır.

Yüksek Bağıl Nem elbette kuruma prosesinde istenmez fakat metal bileşenler fırını terk ederken kumlama, tamir ve muayene alanlarındaki yerel ortam sıcak ve kuru olabilir. Bu da çalışanların rahatsız olmasına ve elektrostatik birikmeye yol açarak tozun boyalı malzeme üzerine çekilmesine neden olur. Evaporatif nemlendiriciler, daha güvenli ve daha üretken bir ortam için hem havayı soğutur hem de Bağıl Nemi artırarak elektrostatik deşarjı sağlar. 35°C / %15 Bağıl Nemdeki bir muayene kabini evaporatif nemlendirici kullanılarak ekonomik ve etkin bir şekilde 22°C / %65 Bağıl Nem düzeyine soğutulabilir.

Elektrostatik boyama ve toz boya kabinleri

Günümüzde özellikle robotlu, manüel ve konveyör sistemli elektrostatik veya toz boya kabinleri, atık azaltma, aşırı sprey önleme, partikül kazanımı ve solvent azaltması gibi ekonomik ve çevresel zorunluluklar sebebi ile geniş olarak kullanılmaktadır. Proses, doğrudan veya dolaylı olarak iyi bir kaplama düzgünlüğü, minimal spreyleme ve azalan atık sağlayan toz ve topraklanmış öğe arasındaki “diferansiyel şarjı” korumaya bağlıdır.

Bağıl Nem çok yüksek ise elektrostatik şarj etkileri bozulur, kaplama yapışması etkilenir ve aynı kaplama işlemi için daha fazla debi oranları gerekir. Düşük nemde, koronanın şarj karakteristikleri etkilendiğinden dolayı, toz boya zerrecikleri doğru şekilde şarjlı hale gelemez ve toz boya ile kaplanan yüzeyler arasında daha az transfer olur. Bu da yetersiz film kalınlığına ve Faraday kafesi etkilerine yol açar. Maliyet artar ve atık fazlalaşır. Düşük Bağıl Nem aynı zamanda kıvılcım riski oluşturur.

Elektrostatik boyama ve toz boya kabinleri için, 20-25°C'de %45-60 arasındaki Bağıl Nem idealdir.

Daldırma ve elektro kaplama

Çok safhalı kaplama ve yüzey işleme proseslerinde metal öğeler bir tanktan diğerine taşınır. Sıcak ve kuru ortamlarda atmosferdeki nemin azlığı, özellikle bir gecikme olduğunda ve parçanın sonraki aşamaya taşınamadığı durumda, boya erken ve düzensiz kurumaya sebep olur. Bu yüzeyde düzensiz kuruma, lekelere sebep olur ve daha sonraki proses tanklarındaki sonuçları etkiler. Parçanın soyulması ve yeniden işlenmesi zaman alıcıdır ve atığa neden olur.

Havanın nemini %50-60 Bağıl Nemde korumak hızlı yüzey kurumasını önler.

Boyama ve kaplama ortamının kontrol edilmesi

Yaygın olarak, hava sıcaklığı ve bağıl nemin kontrolü; şartlandırılmış havayı doğrudan bir veya daha fazla boya kabinine gönderen ve bir nemlendirici ile donatılmış havalandırma sistemi tarafından sağlanır. Bu boyama kabini üreticisi tarafından tedarik edilebilir veya bir klima santralı (AHU) üreticisi tarafından ayrıca tasarlanıp tedarik edilebilir.

Bir boya tesisindeki her bir kabin için uygun sıcaklığı, bağıl nemi ve hava filtrasyonunu sağlayan bir klima santralı (AHU) kullanılabilir ve boya kabini içine etraftan toz girişini önlemek için pozitif basınçta tutulabilir.

Condair, nem kontrolü konusundaki tecrübesi ile, boya kabin üreticileri, AHU üreticileri ve son kullanıcıların tercih ettiği, dünyanın önde gelen uzmanıdır.

Sprey kabinlerinde ve yüzey kaplamada nemlendirmenin faydaları:

 • Elektrostatik birikmenin azaltılması ve tozun yüzeye yapışma performansının artırılması
 • Sprey nozulu ve yüzey arasındaki sprey buharlaşmasında azalma
 • Erken veya düzensiz kurumanın önlenmesi
 • Kumlama bölümleri ve muayene alanlarında evaporatif soğutma etkisi
 • Elektrostatik boyama ve toz kaplama için optimum ortam
 • Artan üretim verimliliği, azalan kum gereksinimi, daha az boyama maliyeti ve daha iyi boyama

Sprey kabini ve yüzey boyama müşterilerimiz:

 • - Boeing, Avustralya
 • - Rolls Royce, İngiltere
 • - BAe Systems, İngiltere
 • - Spraybooth Technology Ltd, İngiltere
 • - Arcade, İngiltere
 • - Dalby Spray Booths, İngiltere
 • - Volkswagen, Hindistan
 • - Decomep SAS, Fransa

Condair'in hayati öneme sahip nem kontrolü sunduğu diğer endüstriler...